dr Mladen Đurović, dipl.inž.arh.

Rođen 07-og oktobra 1962 godine u Podgorici, gdje je stekao osnovno i srednje obrazovanje.

Zvanje Diplomiranog inženjera arhitekture stekao je 1988 godine na Arhitektonskom fakultetu u Skoplju, a u istoj ustanovi je stekao i zvanje Magistra arhitekture 2008 godine. Zvanje Doktora arhitekture stekao je 2016 godine na građevinsko-arhitektonsko fakultetu u Banja Luci.

Radno iskustvo je počeo da stiče 1989-te godine radeći u RO „Centar“ i RZUP-u, u tadašnjem Titogradu na poziciji arhitekte. Radni staž, na poziciji arhitekte, dalje nastavlja u:

 • “Arcus Project”-u, Podgorica, 1990-te godine;
 • “Arcada”, Beograd, 1991-1992;
 • “Incoplan”, Titograd, 1992-1993;
 • “Lovćen Invest”, Podgorica, 1993-1995;
 • DD “Z&Z”, Podgorica, 1995-1996;
 • “Incoplan”, Podgorica, 1996-1999;
 • 1999-te godine kao arhitekta i izvršni direktor, osniva “Arhitektonski atelje” d.o.o. u Podgorici koju vodi i u kojoj radi do danas.

 

Kao učesnik, ispred “Arhitektonskog ateljea”, dobitnik je brojnih nagrada na konkursima za arhitektonska i urbanistička rješenja u Crnoj Gori i okruženju. Izdvajaju se:

 • Konkurs za poslovni objekat u Podgorici / Raspisivač konkursa: Evropska Agencija za rekonstrukciju i Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice / 2004 godine – Prva nagrada;
 • Konkurs za Trg Republike (danas Trg Nezavisnosti) / Raspisivač konkursa: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice / 2006 godine – Prva nagrada;
 • Konkurs za Trg u Banjaluci / Raspisivač konkursa: Integral Inženjering, Banja Luka / 2006 godine – Prva nagrada;
 • Konkurs za Trg u Danilovgradu / Raspisivač konkursa: Opština Danilovgrad / 2008 godine – Prva nagrada;
 • Konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja objekta CANU-a u Podgorici / Raspisivač konkursa: Direkcija javnih radova i Ministarstvo odbrane / 2008 godine – Prva nagrada;
 • Konkurs za hotelski kompleks Lazaret u Herceg Novom / Raspisivač konkursa: Imperio Holdings Limited d.o.o. Herceg Novi / 2015 godine – Prva nagrada;
 • Konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja objekta CANU-a u Podgorici / Raspisivač konkursa: Glavni grad Podgorica / 2017 godine – Treća nagrada;
 • Konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja i Studije sa preporukama za način urbanizacije prostora Sadine u Podgorici / Raspisivač konkursa: Glavni grad Podgorica, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma Crne Gore / 2018 godine – Druga nagrada;
 • Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje turističkog kompleksa u Čanju / Raspisivač konkursa: Čelebić d.o.o. Podgorica / 2018 godine – Prva nagrada;

 

Učestvovao je i u izradi sledećih naučno-teoretskih radova:

 • Ralević Miodrag, Đurović Mladen, Birovljev Marija – “Modelska vizuelizacija marketing sistema stanovanja” poglavlje u monografiji “Strategija urbanizacije u uslovima neizvesnosti”, edicija “Urbanologija” br.6, (297-356 strane, urednici Nada Lazarević-Bajec, Miodrag Ralević, recezent prof. dr P. Badovinac, dr M. Kojović), Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1996 godine;
 • Ralević Miodrag, Đurović Mladen – “Teritorijalizacija zemljišta u funkciji planiranja urbanog razvoja”, poglavlja u monografiji “Gradsko zemljište u urbanističkom planu lokalne samouprave”, (87-101 strane), Udruženje urbanista Srbije, Beograd, 1999 godina;
 • Popović S., Đurović M. – “Iskustvo preduzetništva i urbanističkog planiranja u Crnoj Gori”, Zbornik stručno-naučnog savjetovanja Prvog milenijumskog skupa urbanista 21. veka “Urbani menadžment, urbani marketing i preduzetništvo”, Vršačka Banja, 25-27. april 2001 godine;
 • Popović S., Đurović M. – “Mesto i uloga učesnika u novom Zakonu o planiranju i uređenju kao i Zakonu o državnom premeru i katastru nepokretnosti”, Zbornik letnje škole urbanizma na Zlatiboru, 08. juna 2009. godine “Status ovlašćenog arhitekte i inženjera u radograditeljstvu”, urednik Dušan Minić, Udruženje urbanista Srbije, Beograd 2009 godine;
 • Popović S., Đurović M. – „Urbanizacija, razvoj naselja i funkcija urbanih centara“, Sektorska studija SS-AE za potrebe izrade PP Crne Gore, jul 2005 godine;
 • Ralević Miodrag, Đurović Mladen, Jakšić Ljiljana – “Odnos prema urbanom nasleđu- kao put kroz vreme”, Zbornik radova savetovanja “Urbano i arhitektonsko nasleđe na pragu III milenijuma”, CEP “99”, Perast, 1999 godina;
 • Velibor Spalević, Goran Barović, Alenka Fikfak, Saja Kosanović, Mladen Đurović, Svetislav Popović – “Procjena rizika-erozija zemljišta (Risk assessment-soil erosion)”, “SEDIMENT YIELD AND LAND USE CHANGES IN THE NORTHERN MONTENEGRIN WATERSHEDS: CASE STUDY OF SEOCKI POTOK OF THE POLIMLJE REGION”, publikovano u Journal of Environmental Protection and Ecology, No 3, 990-1002, 2016 godine;

Do danas, živi u Podgorici, sa suprugom Mirkom sa kojom ima Martinu, Simonu i Matijaša.